Slik lager du PDF dokumenter i TAXItotal

 

     
  Installer CutePDF Writer (hvis du ikke allerede har gjort det). Se evt. Nedlastinger for informasjon/link.
 
Start ønsket utskrift i
TAXItotal

Når utskriften forhåndsvises, klikk på knappen vist nedenfor og velg CutePDF Writer, klikk OK.   
Klikk deretter på det vanlige skriversymbolet (ringet rundt nedenfor), det skal nå stå CutePDF Writer etter Printer:, klikk OK.   
Du kan nå velge hvor du vil legge filen og hva den skal hete.Hvis du ikke ser dialogen ovenfor, klikk på diskett-ikonet på statuslinja merket PDF

PDF-filen du nå har laget kan du åpne (dobbeltklikke på den) i Adobe Reader og/eller legge den ved som vedlegg til e-post.

Husk at CutePDF Writer fungerer som en vanlig skriver og kan derfor lage PDF-dokumenter av alle utskrifter (Word, Excel, osv...).